30.10.16

COVA DES MORO

Cova des Moro (Manacor, Mallorca)           

Aquesta cova natural oberta als tallats de la costa mallorquina presenta una dilatada història. Les restes més antigues són les del Myotragus balearicus que s'hi van trobar, però a l'entrada hi podem observar un mur d'aparell ciclopi que denota una ocupació humana de la prehistòria recent.
 
Entrada ciclòpea

Interior de la cova

Punyal