13.10.16

ORIGEN I ASPECTES SOCIALS

Ja hem dit que les dues illes Gimnèsies (Mallorca i Menorca ) estaven molt poblades («refertae») passant els homes de 30.000. Segons Estrabó els primers pobladors procedien d'una invasió de grecs que es varen traslladar a aquestes illes després de la caiguda de Troia.
La llengua que usaven, encara en plena civilització romana, era un dialecte de la grega, la qual cosa ens consta, entre altres fonts històriques, pel testimoniatge de Sant Jeroni i per algunes frases de la carta del bisbe Sever de l'any 417.
Estrabó, Plinius i Julius Solinus en el litoral Est de la illa major col·loquen una ciutat anomenada Boccoris, resta del regne Boccor, que va durar «usque ad eversionem Phrygum» (fins a la caiguda de Frígia).
També els descriu Estrabó amants de la pau i tranquil·litat, i afegeix Diodor que per no tenir guerra amb altres pobles no admetien en el seu sòl monedes d'or i plata, doncs deien els illencs que Gyrón, fill de Crisaor ("L'home de l'espasa d'or" i fill de Poseidó i Medussa), per posseir abundantíssimes riqueses fou atacat per Hèrcules, privant-lo de les mateixes.
Tenien comerç des de temps immemorials amb els grecs i amb els fenicis ebusitans. Un lloc de comerç ben conegut és l'illot de na Guardis.
Herodot parla que utilitzaven un mecanisme interessant per evitar els perills que en l'intercanvi es produïssin baralles. Per a solucionar aquest perill usaven el comerç silenciós (silent trade). Consisteix que un dels dos grups exposa uns productes per intercanviar en una clariana o sobre una platja i s’amaga; l’altre grup implicat en l’intercanvi surt del seu amagatall, inspecciona la mercaderia i diposita a la mateixa clariana els productes que considera propis per a un intercanvi just, i es torna a amagar; el primer grup retorna i, si està satisfet, retira els objectes intercanviats; si no, deixa intactes les mercaderies per fer veure que encara no consideren just el tracte… i tornem repetir la jugada.
Així obtenien productes de ferro i  estany que volien, com també vi, oli i altres mercaderies.
Ells proveïen pells, carns salades o fumades.