12.1.17

SA SOMERA DE MADÒ "TRUCA"

En un terreny proper a ca nostra que era de madò "Truca" hi havia una somera que ens servia per a jugar a "cowboys". Era el nostre cavall del joc. A vegades hi pujàvem junts, el meu germà Tòfol i jo, però una vegada que ell cavalgava totsol, la somera,  va agafar el trotar i quan va passar per davall d'una figuera va tirar-lo per terra. 

Ma "Truca" vivia enfront aquest terreny, als baixos d'una casa del poble que està al final del carrer Pare B. Pou. Era una dona major però amb bastanta energia. Davant ca seva però a la banda del carrer on vivíem nosaltres, hi tenia el solar o s'hort amb algunes figueres. Ella hi anava sovint a feinejar i, a l'estiu, collia les figues i les col·locava sobre canyissos per assecar-les.

CA MADÒ TRUCA
Un poc més avall, en el nostre carrer, un fill seu s'havia fet una casa nova amb els dobbers que havia duit de Veneçuela. Es passejava amb un "Ford-rubia" que era l'enveja de tothom.


Un dia dels Reis que tenia els seus néts a ca seva, em convidaren a jugar i record que vaig veure per primera vegada en la meva vida un "saltamartí".