17.3.17

ÀLVAR SANTAMARIAÀlvar Santamaria Arández

(Borriol, Castelló, 2 de juny de 1917 – Palma, 13 de desembre de 2004)

Historiador especialitzat en història de Mallorca. Es llicencià en història a la Universitat de València (1942) i es doctorà a la Universitat de Madrid (1948). Fou professor de la Universitat de València (1940-1943). Guanyà per oposició una càtedra de geografia i història d’institut i fou destinat a l'Institut Joan Alcover (Palma, 1943-1959). Posteriorment, després de la jubilació de Carlos José Guitart,  passà al Ramón Llull (1960-1970).

Jo el vaig tenir com a professor d’Història de l’art a l’Institut Ramon Llull i sobretot tenc record  dels apunts de prehistòria de Mallorca que es dictava cada dia al principi de cada classe: coves d’enterrament, hipogeus, abrics,...

Des del 1978 fou catedràtic d’història medieval de la UIB. El 1986 n'era nomenat professor emèrit.

Publicà nombrosos treballs de la seva especialitat i manuals de text de la seva assignatura.  Fou acadèmic d’honor de l’Acadèmia d’Estudis Històrics de Mallorca i soci d’honor de la Societat Arqueològica Lul·liana. El 1998 li fou concedida la medalla d’or de les Illes Balears.