16.3.17

CARLES JOSÉ GUITART(Comunitat Valenciana, 1910 c. – Palma, 30 de gener del 1960)
Catedràtic de geografia i història de l’Institut Ramon Llull de Palma. Guanya les oposicions a càtedra de geografia i història el 1942 i és destinat a l’Institut de Palma, on ocupa, a més de la càtedra, el càrrec de secretari. Publica diversos manuals per a l’ensenyament de la història i la geografia als escolars de batxillerat, com Breves Nociones de geografía general y de España e historia de España (1946), Geografía e historia. Primer curso (1947), Ideales del Imperio Español (s/d), Historia Universal (1949), una col·lecció de mapes per a l’aprenentatge de la geografia i la història i altres publicacions. Casat i pare d’un fill, mor a Palma prematurament.
Jo el vaig tenir com a professor de geografia i història a l'Institut. Ja era major i bastant sord. Cada dia demanava la lliçó a tots els alumnes d'una manera bastant singular. Ens posàven el fila india sobre la tarina per ordre alfabètic i quan ell deia el teu nom començaves a recitar la lliçó. Amb un llapís que de tant d'ús tenia una alçada d'una quatre centímetres pegava un copet a l'enorme taula on ell seia i l'alumne aturava de recitar. Ell posava la nota i anomenava el següent alumne i així fins al final. Com que endevinàrem que no ens escoltava, cadascun s'aprenia un trocet de lliçó qualsevol i això bastava per obtenir la nota suficient. Al marge d'això era important elaborar els mapes muts que també havia publicat. 
No record les seves explicacions però segurament eren ben escases. Tota la didàctica estava basada en l'estudi dels seus manuals i l'elaboració del mapes. Bibliografia

  • Carlos JOSÉ GUITART. Ideales del Imperio Español, Imprenta de Bernardo Ferragut, Palma, 112 pàg., Palma, sense any.
  • Carlos JOSÉ GUITART. Breves nociones de geografía general y de España e historia de España, Patronato Social Femenino de Llucmajor, Palma, 1946.
  • Carlos JOSÉ GUITART. Geografía e historia. Primer curso, Patronato Social Femenino de Llucmajor, Palma, 1947.
  • Carlos JOSÉ GUITART. Historia Universal, Patronato Social Femenino de Llucmajor, 273 pàg., Palma, 1949.