7.3.17

L'INSTITUT, ANY 1936 (I)


Abans de continuar amb les històries viscudes a l'Institut o presentar la biografia d'alguns dels nostres professors, vull mirar cap enrere i presentar alguns documents bastant interessants els quals he aconseguit recobrar de l'anonimat.El primer escrit és la relació de principals fets succeïts a l'Institut a partir del dia 18 de juliol de 1936 i que afectaren a tot els sistema educatiu de batxillerat de la província.

Podreu llegir a les dues primeres pàgines del document, amb més detall, els aspectes següents:
- Dia 20 de juliol es cessa el director D. Sebastià Font i Salvà, però continúa un temps perquè el seu substitut, D. Eliseu Soler Dordal, està de vacances.
- Dia 13 d'agost, el director remet el llistat de personal que ha promès adhesió al Moviment. També s'autoritza la demora en la convocatòria d'exàmens de setembre per la manca de professorat, uns absents i altres detinguts. També dona compte que el centre està ocupat per tropes d'engeniers. 
- Dia 12 de setembre es suspenen dels seus càrrecs a tots els directors i secretaris dels centres de secundària i professional. En conseqüència queden cessats el director Sebastià Font Salvà i el secretari Emili Rodríguez López Neyra. Es crea la Comissaria General d'Ensenyança que presideix l'Inspector de Primària D. Joan Capó Valls de Padrinas.
Els càrrecs de director dels instituts, Escola de Comerç, Escola Normal, Escola d'Arts i Oficis i Conservatori de Música passen a denaminar-se Delegats-Rectors, a les ordres del Comissari General, el qual haurà de proposar el noms dels nou càrrecs.
En conseqüència és nomenat Delegat-Rector de l'Institut de Palma el Rvd. Bartomeu Bosch i Sansó, catedràtic de Llatí i a proposta d'aquest, es nomenat secretari Bernat Suau Caldés, catedràtic de Llatí a Tortosa, però present a Palma. 
- Dia 13 d'octubre es disol la Comissaria General i es crea el "Consejo Provincial de Enseñanza" constituït per tots els Delegats-Rectors i l'Inspector de Primera Ensenyança. 
El Delegat-Rector de l'Institut de Palma, Rvd. Bartomeu Bosch queda com a Inspector dels demés instituts de la província i a més dels centres privats que imparteixen batxillerat. 
- Dia 14 de novembre, els Delegats-Rectors recuperen el títol de Directors i queden confirmats en els seus llocs, directors i secretaris.