23.9.16

CONTINGUT

Preàmbul
1. El mar blau
2. El poblat de Quasar
3. Tamik «Ull de Falcó»
4. Els jocs de Tamik
5. La mitologia i les creences
6. La picada de l'alacrà
7. La fetillera Kurtina
8. El Consell de la Roca
9. En Tamik vol ser un home
10. Els preparatius de la partida
11. El camí d'anada        
12. Tamik segueix el camí en solitari
13. La vall de Souli-Ar
14. Els habitants de la vall de Souli-Ar
15. L’hort d'en Perineu
16. L'enginy de la fetillera
17. La valentia de Tamik
18. El camí de tornada
19. La persecució
20. L'arribada de l’heroi
21. La festa de l’Arbre
22. Epíleg