23.9.16

MESURES ANTIGUES

Equivalència amb el Sistema Internacional (SMD)

Per a àrids (cereals)

 

Mesures de capacitat

Unitats mallorquines
Sistema internacional (SMD)
1 quartera
70,340 L
1 barcella
11,723  L
1 almud
1,954 L
1 quart
0,488 L
1 setè
0,279 L

Mesura de massa

Unitats mallorquines
Sistema internacional (SMD)
1 carga
122,10 kg
1 quintal
40,70 kg
1 arrova
10,18 kg
1 lliura
407 g
1 unça
33,92 g
1 quart
8,48 g
1 adarme
2,12 g
1 grà
0,059 g
1 lliura carnicera
1,221 kg
1 terça
407 g

Per a vi i licors

Mesures de capacitat

Unitats mallorquines
Sistema internacional (SMD)
1 quartí
26,676 L
1 quarteró
6,669 L
1 quarta
1,026 L
1 quartó
0,513 L
1 lliura
0,417 L

Per a l'oli

Mesures de capacitat

Unitats mallorquines
Sistema internacional (SMD)
1 somada
97,416 L
1 odre
48,708 L
1 mesura
16,236 L
1 quartan
4,059 L
1 lliura
0,451 L
1 unça
0,038 L

Unitats de longitut

Unitats mallorquines
Sistema internacional (SMD)
1 cana (vuit pams)
1,568 m
1 vara
0,784 m
1 pam (quatre quarts)
0,196 m
1 quart
0,049 m
1 dit
0,016 m
1 tornall
25,34 m
1 destre
4,22 m
1 llegua
6.826,7 m

Unitats de superfície

Unitats mallorquines
Sistema internacional (SMD)
1 quarterada
7.103,12 m²
1 quartó
1.775,78 m²
1 hort
443,95 m²
1 destre quadrat
17,76 m²
1 cana quadrada (64 pams²)
2,43 m²
1 pam quadrat (16 quarts²)
0,038 m²
1 quart quadrat
0.0024 m²

Unitats cúbiques

Unitats mallorquines
Sistema internacional (SMD)
1 cana cúbica (512 pams³)
3.796 m³
1 pam cúbic (64 quarts³)
0.038 m³
1 quart de pam cúbic
0.0024 m³