1.10.16

ALTRES ARMES I ESTRISEncara que les armes més conegudes del foner baleàric són les fones (vegeu descripció), també s'utilitzaven altres armes com la llança de punta endurida al foc, la falcata, punyals de llengüeta i percussors de pedra viva per copetjar i encendre foc.


Percussors blans
Percutors durs

Punyals de llengüeta

Falcata

Punta de llança
Fones de diferent llargària
"Pel caminoi s'acostaven els tres únics homes que quedaven en el poblat. Anaven preparats per a la caça. Anaven quasi despullats i portaven dos cans per a l'aixec. Cada un duia una llança, una espasa curta o una daga i les fones enrodillades pel cos. El caçador més jove també duia un arc i un buirac o estoig amb fletxes penjat a l’esquena."