2.10.16

L'HABITATGE

La vivenda solia consistir en una sola estança circular o quadrangular amb una columna central de forma cònica invertida i, a vegades, amb escalons adosats als murs.
Les més grosses (35 m2) tenien alguna separació amb paret.
Els murs aixecats amb pedres mitjanes (1/2 metre) unides en sec. Els sostres amb coberta de troncs, branques i fang.
Algunes llars tenien cisterna interior i seients de pedra (marès) o troncs.
Utensilis fets de ceràmica: vasos grans (magatzem), tamany mitjà (manipulació d'aliments)  i vasos petits (ús personal). 

"De cabanes n'hi havia una dotzena i eren àmplies, de planta rectangular. Tenien el mur de pedra seca amb un sol portal que mirava cap al centre del poblat. La cobertura era de lloses planes aguantades per troncs i branques amb una columna central que era més ample com més amunt es feia. N'hi havia de diferent grossària i algunes tenien petits annexos dels mateixos materials.  Generalment eren d'una sola estança. Però algunes, les més grosses, tenien separacions fetes amb cortines d'espart. Els seients interiors eren de pedra o troncs..."