20.10.16

COM ARRIBAREN ELS PRIMERS POBLADORS

Sobre els primers pobladors no sabem res. Hem de diferenciar entre visitants que arribaven a les illes per casualitat, amb intenció d’explorar-les o a causa d’un naufragi i que se’n tornaven o hi morien sense arrelar, dels que venien per quedar-se i s’establiren com a colons. Aquests duien la família, les seves coses i els animals. Actualment no saben res ni dels primers ni dels segons: ni qui eren ni d’on venien. Encara que existeixen deferents teories potser el més probable és que els primers pobladors s’establissin a les illes 2500 anys aC. D’això si que se’n té constància. De pobladors anteriors, no.
Es de suposar que només quan els pobles aconseguien un nivel suficient en la construcció de naus i de coneixements marítims podien navegar fora dels límits de l’anomenada “circumnavegació”. Al respecte hem de tenir en compte que des de les costes de la península Ibèrica es veien les siluetes d’Eivissa (de Dènia) i de Mallorca (de les muntanyes de Barcelona) i que de Mallorca es veía Menorca i viceversa. Això vol dir que es sabia que hi havia unes terres cap a l’oest i sols necessitaven un mitjà per arribar-hi. Però també és possible que els primers pobladors venguessin de l’oest (Sardenya) o del nord (costa francesa).
Allò que si sabem és que els historiadors clàssics calcularen una població a Mallorca superior a les 30.000 persones.
Mallorca vista desde Menorca (video)

Eivissa vista des del cap de sant Antoni (Alacant)