12.11.16

ELS ARQUEÒLEGS (IV)

William H. Waldren (Nova York, 1924 – Oxford, 2003), investigador de l'Linacre College d'Oxford, del Churchill College de Cambridge i director del Museu Arqueològic de Deià (Mallorca).Era doctor en Prehistòria per les universitats d'Oxford i Cambridge. Va arribar a Mallorca l’any 1956 i aviat es va entusiasmar pel potencial arqueològic de l'illa. Va dedicar els seus primers esforços a excavar els jaciments de la cova de Muleta (Sóller) i l'abric de Son Matge (Valldemossa), que aviat es van convertir en dos dels més importants de les Balears. El primer, perquè permet pensar que els primers pobladors s’establiren a Mallorca en una època molt més antiga de la que fins aleshores es consideraven provat, i el segon, per il·lustrar una completa seqüència del poblament humà Balear. Són Matge és, sens dubte, el jaciment clau per entendre el desenvolupament econòmic i social del poblament de les illes Balears.
Myotragus balearicus


Va ser el primer investigador a Espanya que va aplicar sistemàticament el mètode de datació del Carboni 14, i també el que va treure a la llum la població campaniforme a Mallorca mitjançant l'excavació dels extensos assentaments de Son Ferrandell Oleza i de Son Mas.

Abric de Son Matge


Entre 1984 i 2002, Waldren va organitzar quatre congressos internacionals d'arqueologia a Deià, als quals van assistir els investigadors més prestigiosos de la prehistòria. En l'actualitat havia reprès el primer tema que va cridar l'atenció en la illa (els inicis del poblament balear) i havia tornat excavar  les primeres sepultures campaniformes de Mallorca.

Young W. Waldren

Va escriure multitud d'articles en les revistes més prestigioses del camp de l'arqueologia; ell mateix va fundar fa tres dècades la revista Damarc, que editava el Museu de Deià. Entre els seus llibres destaquen Balearic Prehistory: Ecology and Culture (Oxford 1982), The Balearic Pentapartite Division of Prehistory (Oxford 1986) i The Beaker Culture of the Balearic Islands (Oxford, 1998).Arqueòlegs (III)