9.11.16

HOSPITALET VELL

Aquest poblat és una de les grans joies de l'arqueologia mallorquina. Té un dels talaiots més ben conservats de l'illa, ja que conserva part del seu sostre; té el misteriós edifici rectangular, que és un cas únic; té les restes de diverses construccions naviformes que remunten l'ocupació humana del lloc a abans de la cultura talaiòtica. A la singularitat de l'edifici quadrangular, de possible origen militar cartaginès, s'uneix el fet que aquest és un dels raríssims casos de poblats amb un talaiot quadrat. Els diferents elements d'aquest poblat mereixen esser visitats.

L'aura misteriosa d'aquest poblat va atreure a l'equip del Museu de Mallorca que, a finals dels anys 70 va iniciar una sèrie d'excavacions arqueològiques dirigides per Guillem Rosselló. Es va excavar el talaiot quadrat, les habitacions adossades a ell, el recinte rectangular, i dues de les navetes pretalaiòtiques. Malauradament, a principis dels anys 80, les autoritats van retirar sobtadament tots els fons dedicats a excavacions, per dedicar-los a un "inventari" que, a part de trigar més de 10 anys, ha provocat força controvèrsia, per repetir treballs ja existents i ignorar altres aspectes importants. A més, els fons es van retirar tan sobtadament que van impedir els treballs de consolidació dels jaciments, per evitar que, un cop excavats, pateixin un ràpid deteriorament.

En apropar-nos al poblat des de la carretera, poc abans del bosquet on hi ha el poblat, podem veure a la nostra esquerra els fonaments de dos naviformes, que també van ser excavats. A l'adreça que assenyalen les portes, i a uns 100 m. hi ha restes d'un altre. Només queda la filada inferior d'aquestes construccions, ja que les seves pedres van ser reaprofitades precisament en temps talaiòtics per altres construccions al poblat.
 
Si continuem caminant, deixant el bosc a la nostra esquerra, arribem al magnífic recinte quadrangular. La qualitat de construcció de les seves parets exteriors és impressionant encara que és completament aliena a les diverses tècniques constructives que empraven els talaiòtics. Aquest mur, per la seva monumentalitat, era considerat com a part de la muralla del poblat, fins que les excavacions van provar el contrari. De fet, el poblat sembla no tenir muralles, encara que sí que té un mur que, per la seva tècnica constructiva, s'assembla a aquestes.

Des del recinte quadrangular veurem el talaiot i el mur de tipus muralla. Hi ha un gran recinte adossat al talaiot i a aquest mur. Inicialment, podia tractar-se d'una sala hipòstila, però després va ser modificat, afegint-li murets interiors que el divideixen en diferents àmbits. La qualitat d'aquests murets interiors és bastant més decadent que la de l'interior del mur, fet amb filades més o menys regulars. El talaiot té diverses peculiaritats, entre les quals destaca que és dels pocs que es coneixen a Mallorca que conserven algunes de les lloses que separen el primer pis del segon, encara que molts dels "sostres" de talaiots han sucumbit, precisament, durant el segle XX. La resta de les ruïnes es troba molt amagat per la mala herba del bosc que, en alguns llocs, és impenetrable. Les excavacions van produir troballes molt escasses; les més destacables són una sèrie d'estris de transició entre el bronze antic i la cultura talaiòtica, en els naviformes, i diverses troballes d'àmfores púniques a la zona talaiòtica del poblat. A finals de la dècada de 1980 es van interrompre les campanyes d'excavacions, només per ser represes a principis del segle XXI. En aquestes últimes campanyes també s'ha dotat al poblat d'unes estructures per facilitar les visites i maximitzar la seva conservació, cosa que vindria bé en molts altres jaciments de les illes.

Com anar-hi:
[A la carretera de Porto Cristo a Porto Colom agafar el desviament que porta a Cales de Mallorca. Ja en aquesta carretera, cal deixar el cotxe al costat del segon portal a mà dreta que porta a un camp llaurat. No oblidar tancar la barrera després de penetrar en el recinte, per evitar que pugui escapar el bestiar. A uns 200 m., Es veu la paret exterior de l'edifici quadrangular i, a l'acostar-nos al poblat, abans d'arribar, podrem veure les restes de naviformes pretalaiòtiques]