30.11.16

LLIBRE "LES POMES D'OR"

"Les Pomes d'Or" és una narració basada en la cultura i la manera de viure que tenien els homes  primitius.  Més concretament tracta sobre els homes i les dones dels finals de l'època talaiòtica de Mallorca.
La Prehistòria, més que «la Història d'abans de la Història», és «la Història de quan els homes encara no escrivien la seva pròpia història».
Quan m’he documentat per escriure aquesta narració he pogut comprovar que estava molt equivocat al respecte. M’imaginava uns homes  i dones poc cultivats i bàrbars. És a dir que sabien poques coses i que sobrevivien a partir de la caça, la pesca i la recol·lecció de fruites.
Com  n'estava d'equivocat. Aquells homes i aquelles dones sabien molt i de tot: caçaven, pescaven i recol·lectaven fruites però també tenien ramats d'ovelles i cabres i coneixements amplis sobre agricultura i horticultura. Sabien sobre el temps, les distàncies, la meteorologia i l'astrologia.
També coneixien el comerç i la navegació.
Tenien creences en déus creadors i preservadors de la Terra i en altres divinitats locals. També cultivaven el culte al morts  i tenien un calendari de festivitats relacionades amb les estacions de l'any.