7.11.16

SON FORNÉS

El Jaciment Arqueològic de Son Fornés és troba a Montuïri, a uns 2,5 km. de la carretera que condueix a Pina. 

Les excavacions al Jaciment Arqueològic de Son Fornés s'iniciaren a l'any 1975, sota la direcció de Vicenç Lull Santiago. Des de llavors fins a l'actualitat s'han realitzat 14 campanyes de camp. Totes elles sota la direcció científica de la Universitat Autònoma de Barcelona, que actualment es troba a càrrec del mateix Vicenç Lull, de Rafael Micó, Cristina Rihuete i Roberto Risch.


L'objectiu de les primeres excavacions era poder documentar l'ocupació humana de Son Fornés al llarg del temps i posar-la en relació amb la Història de les Balears. El resultat de les excavacions i de la recerca posterior ha permès documentar les diferents societats que s'establiren i freqüentaren Son Fornés durant gairebé 2000 anys.

La primera ocupació del poblat és del Període Talaiòtic ( s. X-VI ane). En aquesta fase històrica trobem tres talaiots, un dels quals el més gran de Mallorca, i un barri de cases aferrades a una murada que uneix dos d'ells

Aquest primer poblat fou destruït i remodelat, iniciant-se d'aquesta manera el Període Posttalaiòtic (VI-III ane), un període caracteritzat pel sorgiment dels foners i la seva implicació, a favor dels cartaginesos, en les guerres que els enfrontaren amb les ciutats gregues del sud de la Península Itàlica i de Sicília.Amb aquesta remodelació es va construir la primera casa de tipus mediterrani, amb un pati central envoltat per una sèrie d'estances. Aquesta casa la podem trobar adossada al Talaiot 2.

Al final d'aquesta fase històrica es produïren una sèrie de canvis que donaren pas a una forta remodelació del lloc. D'aquesta manera s'inicià el PeríodeClàssic (III ane-I dne). Un moment de transformacions i de plena integració de les poblacions balears a les dinàmiques mediterrànies, primerament sota la influència púnica i més tard amb la integració de l'arxipèlag a l'Imperi Romà.

Amb aquest moment de canvis es construïren dos santuaris situats en mig d'un barri d'obradors. Aquest conjunt d'edificis es troben situats a la zona central de l'antic poblat, en mig d'una zona sense edificar i aprofitant algunes de les antigues cases.
A mitjà segle I dne el poblat fou abandonat de forma gradual i freqüentat de forma esporàdica en els períodes bizantí i islàmic. 

MUSEU DEL JACIMENT DE SON FORNÉS