6.11.16

CA NA COSTA

El sepulcre megalític més espectacular de les Illes Balears es troba a la petita illa de Formentera. És el monument de Ca na Costa, amb un gran dolmen de pedra les peces del qual estan disposades en sorprenent geometria. 

El sepulcre col·lectiu de Ca na Costa data de començaments de l'edat del bronze i probablement va ser utilitzat entre el 2000 i el 1600 aC. És al nord de Formentera, entre l'estany conegut com l'estany Pudent i el nucli turístic dels Pujols. 

Va ser descobert el 1974 i va constituir una important aportació a la història de Formentera, perquè fins aleshores llavors es creia que la presència humana més antiga es remuntava només a l'època púnica. A les excavacions es varen trobar restes de diverses persones, a més de ceràmiques i lítics.

Contemporani a aquesta construcció és el conjunt d'hàbitats del cap de Barbaria, situat a l'extrem sud de l'illa i compost de diferents estructures utilitzades per a diferents usos. Ambdós monuments testimonien la presència de l'home i els contactes culturals amb la península Ibèrica.

Però també planteja un interessant enigma als historiadors. La inexistència, fins al moment, d'aquest tipus de construccions megalítiques a l'illa d'Eivissa fa pensar que potser Formentera comptàs amb una major població en aquella època. Una possibilitat difícil d'entendre, si tenim en compte que Eivissa és molt major en extensió.

La disposició radial dels elements va propiciar que fos conegut popularment com es Rellotge, per la seva semblança amb un rellotge de sol.

El sepulcre es troba als voltants de l'estany Pudent, un paratge d'extraordinària bellesa que forma part de la reserva natural marítim terrestre de ses Salines, sens dubte, un lloc privilegiat que ja varen descobrir els antics pobladors. 
 
El Sepulcre megalític de Ca Na Costa és a la zona de ponent de l'illa de Formentera, entre els nuclis urbans de la Savina i es Pujols i vora la costa de llevant de l'Estany Pudent, en el punt més alt de la zona, dominant una àmplia panoràmica. 


El sepulcre consta de les parts següents:

  1. Corredor d'accés: format per dues fileres paral·leles de grandària mitjana, l'amplària de les quals es va eixamplant gradualment de l'entrada fins a arribar a la cambra; amb una llosa perforada que donava entrada a la cambra.
  2. Cambra principal:és de planta circular, lleugerament el·líptica, composta per 7 grans lloses de pedra calcària amb una alçada mitjana de 2 m i col·locades en posició vertical.
  3. Estructura exterior: És un sistema de contraforts concèntrics basat en dos anells de maçoneria seca.
  4. Empedrat: Davant del corredor.

S'ha de remarcar que la suma del diferents elements arquitectònics del sepulcre megalític fa que sigui únic en el món, no n'hi ha d'altre que reuneixi tots aquests elements junts (cambra, llosa perforada, radials, plataforma exterior o murs de contenció).

Cap comentari: