6.11.16

ELS MEUS PROFESSORS D'HISTÒRIA (II)

Álvaro Santamaria Arández
El catedràtic Álvaro Santamaria va venir a l'Institut quan ja tenia un prestigi reconegut com a titular de l'institut femení (Joan Alcover) que, aleshores, estava ubicat en el pis superior del mateix edifici. Quan va quedar vacant la plaça de catedràtic de Geografia i Història en el Ramon Llull, va fer el canvi de centre. 
Era un home que, encara que era diminut amb grans ullers de conxa, imposava un bastant. Els alumnes del Ramon Llull el coneixíem perquè accedia al centre per la mateix escala que donava a l'actual plaça del Tub. 
Tenia publicats els llibres de text de geografia i de història adaptat al pla d'estudis de batxillerat. Eren de més qualitat en contingut i en continent que els del senyor Carlos José Guitar. Quan va venir, els llibres canviaren. 

El vaig tenir a sisè de batxillerat i a més de seguir el seu llibre, cada dia dictava els seus apunts de Prehistòria. Jo ho escrivia tot en un quadern d'aquells de tapa dura i full pautat que actualment he extraviat però que anys després, no massa, vaig aprofitar quan vaig fer la seva assignatura a l'Institut Lul·lià a la recent inaugurada Universidad de Palma (actual UIB). 

Álvaro Santamaría Arández (Barrial, Plana Alta, 1917 - Palma, 2004) fou un mestre i historiador valencià. Es llicencià en història a la Universitat de València l'any 1942 i fou destinat a l'Institut Joan Alcover de Palma com a catedràtic de Geografia i Història. Més tard passà també a l'Institut Ramon Llull de Palma. Ha estat acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia Mallorquina d'Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, soci d'honor de la Societat Arqueològica Lul·liana i el 1977 primer catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de les Illes Balears fins a la seva jubilació el 1985.
Les seves línies principals de recerca se centraren en la conquesta i repoblació de Mallorca, la revolta forana i el desenvolupament de les institucions del Regne de Mallorca. El 1998 va rebre la Medalla d'Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Obres
  • Sobre el antisemitismo en Mallorca anterior al pogrom de 1391 (1977)
  • La Carta de Franquesa de Mallorca, estatuto constituyente del reino (1987)
  • Repoblación y sociedad en el Reino de Mallorca (1230-1343) (1988)
  • Precisiones sobre la expansión marítima de la Corona de Aragón (1990)
  • Ejecutoria del Reino de Mallorca (1990)
  • La Reconquista y la Repoblación del Reino de Mallorca (1991)
  • Conversaciones de la dinastía de Mallorca (1993)
  • La demografía en el contexto de Valencia. Siglo XV (1992) a Medievalia
  • Historia de una marginación (2003)
 Interessant nota necrològica biogràfica de Maria Barceló Crespí