17.12.16

DESPRÉS DE LA PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LES POMES D'OR" DIA 14-12-16
Durant la vida de qualsevol persona li ocorren coses bones i dolentes en diverses ocasions. Sortosament, durant la meva ja bastant llarga vida pens que m'han succeït més coses bones que dolentes. Les coses dolentes no les tenc massa en compte si no és per treure'n profit positiu. Les coses bones les mantenc vives i presents perquè m'animin en els moments de desànim.Entre els fets o moments millors que he tengut destacaria la presentació del llibre "Les Pomes d'Or" el passar dia 14 de desembre de 2016 en el Centre d'Estudis de l'Esplai. Tothom que era presnt sap perquè vaig escolli aquest lloc per fer la presentació. Els demés heu de saber que vaig ser uns del seus funtadors a l'any 1979.
Perquè dic això?
En primer lloc, per la col·laboració de la Junta Directiva de l'entitat.
També per l'afluència d'un públic amic, disposat a donar-me suport incondicional. Entre aquest públic es trobaven representants del meu món social: família, amics i amigues de sempre, gent amb qui treball o he treballat, antics alumnes - tant d'EGB com de la Universitat -. Això m'omple de satisfacció.
La presentació de Kika Coll, interpretant el contingut del llibre des d'un punt de vista subjectiu, lligant-me al Centre d'Estudis, a ella, a la colla de gent que treballam en el projecte comú, ... en tot veia semblances i coincidències. Vaig quedar impressionat de la seva imaginació. Per això crec que potser cada persona llegirà i veurà en el llibre el seu propi món. He de dir que aquesta possibilitat supera les meves expectatives inicials. Però ja va bé si ocorre així.


Per altra banda, la naturalitat lúdica de l'acte de presentació també em va impactar. Em tornaren enganar. No ho sabia que s'aconseguiria que el públic s'implicàs tant.

Ara us toca llegir el llibre i veure si es compleix el desig expressat que sigui atractiu, novedós i ric en nous coneixements per a vosaltres.

ÀLBUM CURT DE LA PRESENTACIÓ