6.12.16

ELS BOUS DE COSTITX (II)Els bous de Costitx, toros de Costitx  o caps de toro de Costitx són tres peces de bronze d'època talaiòtica trobats el 1895 al santuari de Son Corró, a Costitx, Mallorca, que representen caps de bou. S'anomenen, a causa de la seva mida, major, mitjà i menor.


Les datacions més fiables situen els caps entre el segle V aC i el segle II aC. Els caps estan fets d'una sola peça, mentre que les banyes i les orelles estan soldades o aplicades (vegeu «Creencias, símbolos y ritos religiosos:los toros de Costitx»).
Són considerats, pel seu bon estat de conservació, la seva qualitat i la seva mida, les troballes més importants dedicades al culte al toro, una de les pràctiques religioses de la cultura talaiòtica.
Mides: 51x68x70
Actualment s'exposen al Museu Arqueològic Nacional d'Espanya. Hi arribaren després que el propietari del terreny de Son Corró, Juan Vallespir, les vengués el 1895 per 3.500 pessetes. La Societat Arqueològica Lul·liana féu gestions amb la Diputació Provincial per tractar d'evitar-ne el trasllat a Madrid, però fracassaren.
 
Més informació: