2.12.16

I COLÒNIA DELS PP.CC (II)


Comité Olímpic: Glòria, Biel, Elvira i Carme
La planificació de la colònia es va realizar mitjançant diverses reunions de l’equip de monitors.

La primera fou dia 28 de juny i en ella decidírem que es realitzaria amb la màxima participació del assistents, mitjançant dos mecanismes:

  • Enquesta prèvia per a conèixer els seus interessos i expectatives.   
  • Assemblees diàries en les quals es decidiría “in situ” les activitats a realitzar.
Al final descobríem que menorquins, rossellonesos, valencians,... tenien la mateixa fam!


També decidírem que funcionaríem per tallers.

El centre d’interès principal serien el Països Catalans però en tendríam d’altres com podien ser: la cultura popular o la historia.

Així mateix utilitzaríem la descoberta de l’entorn com a mitjà didàctic.

Un punt important era que l’assistència dels nins a les activitats seria voluntària.

Per un major control, cada assistent tendría assignat un monitor especialment els primers dies de la colònia.

A la colònia es planteja com un valor important la coeducació però actuant amb la màxima naturalitat.  Per exemple es deixarien alguns llits buits en habitacions separades per aquells nins o nines que no volguessin dormir a l’habitació comunitària.

En reunions que tenguérem els dies 4 de juliol, el 10 de juliol i els 17 de juliol planificàrem la resta de temes.
El cronograma de tota la colònia:
Continuarà....