2.12.16

I COLÒNIA DELS PP.CC (III)
Eren molts dies els de la colònia i els monitors canviaven segons l’activitat però tot va funcionar amb molta harmonia.

L'horari normal fou el següent:

Berenar 

Serveis (1/2 hora) -  De 10 a 12: tallers - De 12 a 13: natació

Dinar

De 16 a 18: tallers - De 18 a 19: natació - A les 19: activitat lliure
Assemblea

Sopar

Vetllada

El tallers en dies normals eren els següents:

Plàstica: fresses, paper, fang, dibuix i pintura

Dinàmica: cançons, danses, instruments populars, expressió corporal, esports i jocs

Comunicació: periòdic, fotografia

Descoberta de l'entorn

Racons de jocs i clubs (poesia, lectura,...)

Finalment els centres d'interès foren els següents: 

- Descoberta (dos dies)

- Olimpíades (tres dies)

- Festes populars (2 dies)
La festa dels romans a Pol·lentia fou l’apoteosi.


I les Olimpiades
Férem un cançoner de la colònia on posàrem cançons populars de tots els indrets dels PPCC.

La que agradava més era el cànon d’anar a dormir. Quan la cantàvem, sobretot amb les veus meloses dels cantaires , els més petits i petites quedaven adormidets i als havíem portar al llit en braços.

 Foc guspireja
el dia s'acaba,
la flama puja,
les veus s'eleven.
Germans de cor,
cantem gaiament
la joia de viure
aquest bell moment.
Trum la la lai
lara la la la lai
lara la la la lai
lara la la la lai”


També férem un diari de la colònia amb les cròniques dels dia anterior, entrevistes, jocs de llenguatge, fotografíes i dibuixos.

El taller de fang va tenir molt d’èxit.

El taller d’instruments populars també va tenir molts parroquians.

Les excursions a Valldemosa i al Castell de Bellver agradaren molt.

Però la convivència fou el nucli i èxit  de la colònia.