11.12.16

POBLAT MESTRE RAMON

El jaciment arqueològic de Mestre Ramon es localitza molt a prop de la carretera que comunica el municipi de Son Servera amb el Port Vell del mateix nom. Per poder arribar hem d’agafar la via, PM 404, que comunica Son Servera amb Capdepera. Just a la tercera rotonda trobarem les indicacions que ens conduiran al Port Vell, per la carretera PMV-4032. A poc menys d’un quilòmetre i abans d’arribar a una corba, trobarem un petit camí que ens conduirà als terrenys d’una casa particular. Allà podrem deixar el nostre vehicle i dirigir-nos a un promontori, on se situa el jaciment arqueològic.


A la part més alta del jaciment podrem tenir una magnífica vista, no només del paisatge que l’envolta, sinó que també de les magnífiques restes que formen el jaciment.


Com podem observar el jaciment arqueològic està situat en un enclavament estratègic. A poc més de 800 metres del port natural, en un punt elevat, que el permetria tenir un control absolut de la zona. Fet necessari tant per comunicar-se amb altres nuclis habitats, com per veure possibles visitants, que vinguessin de la mar. També esta molt proper a un torrent i a una plana fèrtil.


Mestre Ramon està catalogat dins de la categoria de jaciment tumular o plataforma esglaonada. Aquestes construccions es van fer a la darreria del període naviforme i a principis del període talaiòtic. És a dir, entre els anys 1.100 i 900 abans de la nostra era (a.n.e). Per tant estem davant d’una estructura que es va construir en un moment important de canvis, que es donaren en el període de transició entre l’Edat del Bronze i l’Edat del Ferro.


Com també succeeix amb la majoria dels jaciments illencs, l’ocupació del lloc perdurà al llarg dels segles, arribant a la conquesta romana de l’illa.
Si tornem al cim del jaciment, que se situa al centre del poblat, podrem veure les restes d’una plataforma escalonada, amb dos paraments de forma més o menys quadrangular. La part més alta es caracteritza per ser totalment plana, on podem trobar restes d’un possible enllosat.

Les parts més baixes del jaciment destaquen per comptar amb una gran murada ciclòpia, característica del Període balear, comprés entre els anys 550 i 123 a.n.e. Aquesta estructura defensiva voreja bona part del jaciment, des del seu vessant sud-oest fins a la nord-est. La zona nord es va perdre a causa de treballs d’extracció de pedres al llarg del segle XX. L’accés a aquesta murada la trobem orientada a l’est. Es tracta d’una porta estreta on hi ha un espai d’amagatall, on se podria haver situat el vigia del poblat.


En Època romana, possiblement serien els mateixos pobladors de Mestre Ramon els que controlarien tota l’àrea fins a la costa.
Actualment hi ha un equip d’arqueologia que treballa de forma constant al lloc. Està duent a terme tasques d’excavació, restauració i consolidació, que dia rere dia ens desvetllen una pàgina de la història de l’illa.