7.1.17

DON SANTIAGO

Encara que ja he parlat del meu mestre, D. Santiago Monforte Puchol en un post anterior (Escola de nins I) ara vull insistir en l'expedient que el va condemnar a presó a Can Mir de Palma i a pèrdua de plaça i sou. Explic això perquè avui encara hi ha persones que tenen mal d'entendre la por i el silenci que hem hagut d'aguantar a n'aquesta terra per tants d'anys; i també ho explic en homenatge al meu mestre.
He recuperat alguns documents i els vos present. Els que manquen deuen estar a l'Arxiu d'Alcalà d'Henares però no puc arribar tan lluny.
El primer document és la seva resposta (plec de descàrrec) al President de la Comissió Depuradora del Magisteri, prevere Bartomeu Bosch i Sansó. Però primer podeu veure quins eren els membres de la Comissió Depuradora:La intenció és explicar a la comiss perquè estava afiliat a UGT i des de quan:

Escrit de descàrrec

Aquest document, amb nombroses signatures del pares d'alumnes de l'escola de s'Aranjassa, on exercia com a mestre, demanen que s'agilitzi la resolució de l'expedient per evitar les penúries amb que vivien a ca D. Santiago.

Escrits dels pares d'alumnes de s'Aranjassa en defensa de D. Santiago
Pel que sembla, feren cas a l'escrit perquè l'expedient es va resoldre passat un més aproximadament però amb una sanció molt greu de separació del servei amb pèrdua de sou. A més va estar tancat a la presó de Can Mir des del 21 de gener del 37. Unes sancions tan terribles per haver estat afiliat a una sindicat semblen fora de lloc però així succeïa.
No és gens estrany que fos un home desil·lusionat i poc expressiu.