24.1.17

LA RONDALLA D'EN PAPA ROÍ (II)


Capítol segon.- Qui vol comprar mel...!
 
Les cent lliures que li va pagar el senyor a n'en Papa Roí pel fogó meravellós bastaren per  poder menjar  una bona temporada però a ca seva eren molts i menjaven com a llimes, així que va arribar el dia que tornaren quedar amb el rebost  tan net que hi sortiren teranyines.

-  Quina la puc fer per obtenir unes lliures i comprar queviures – pensava en Papa Roí.
I va engirgolar aquesta maniobra.

-  Res, ja ho sé! Ompliré un parell d’alfàbies de merda dels animals del corral i per damunt  hi posaré un poc de mel   i ho vendré tot com a preu mel i així en treuré més bons beneficis.Dit i fet! Agafa les alfàbies, les omple de merda i damunt hi posa tres dits de mel. Col·loca les beaces a la somera. Carrega les alfàbies a les beaces i cap a la casa del senyor s’ha dit.Quan ja era prop comença a cantar “qui vol comprar mel i merda!” “qui vol comprar mel i merda! 
Així fins que va arribar sota les finestres de la cuina de la casa. Allà va aturar la somera i repetí “qui vol comprar mel i merda! Però la paraula merda la deia tan fluixet que quasi no se sentia i les criades sentien “qui vol compar mel ... ! Qui vol comprar mel...! I ho digueren a la senyora les va dir que comprassin totes les alfabietes. 
Les criades per ordre de la senyora sortiren a la carrera i així ho feren; compraren totes les alfabietes al polissó d'en Papa Roí. En haver fet la barrina, cametes amigues cap a comprar queviures per a la seva gent.

Ja podeu imaginar quin desastre va ser la compra de la mel a cal senyor. En obrir-ne una per tastar la mel, després de dues cullerades sortí l’olor de merda de davall i va escampar-se per tota la cuina. La cuinera i les ajudantes començaren a pegar crits fins que va comparèixer el senyor.

Fa fer callar a tothom, va demanar el perquè de l'aldarull i quan va entendre allò que havia passat, va exclamar:

- Aquest dimoni d’home que ha venut la mel era en Papa Roí. Ja la m’ha tornada fer! Ara mateix vaig a ca seva i sabrà qui som jo!

Es va vestir per cavalgar, va agafar l’espasa, va muntar al cavall i va partir cap a la casa d’en Papa Roí...
(La rondalla continuarà)