17.2.17

NA GALERA
L'illot de Na Galera, situat en la badia de Palma, Illes Balears, destaca per albergar el que, segons els experts, és ja el més important assentament púnico trobat fins ara en el mar Mediterrani. Per mitjà d'una sèrie de campanyes arqueològiques realitzades al llarg dels últims anys, s'han pogut treure a la llum diversos restes arqueològiques, entre els quals destaca un edifici quadrangular, de cinc metres de costat, que ha estat interpretat com un antic centro cerimonial de l'època púnica.
Es tracta d'un enclavament utilitzat fa mil·lennis pels púnico-ebusitanos [procedents d'Eivissa], relacionat amb el comerç marítim que mantenien amb diverses zones de la costa mediterrània de la península Ibèrica en aquells temps. Na Galera és el primer illot que acull excavacions en el terme municipal de Palma, i les seves principals restes arqueològiques daten d'entre els segles IV i II abans de Crist, quan els navegants fenici-púnicos dominaven el mar Mediterrani, establint-se en els illots propers a la costa de la illa de Mallorca, que utilitzaven com a factories i punts comercials per intercanviar productes amb la població illenca.