14.2.17

ORIENTACIÓ PER MITJÀ D'AUSL'orientació és una qualitat i una necessitat que tenim els éssers vius per tal de subsistir.
S'orienten les aus i els mamífers per realitzar les migracions cercant regions més càlides, els peixos realitzen desplaçaments per fer les seves postes, els gira-sols també s'orienten per captar la llum del sol, etc.
Des dels nostres orígens l'home primitiu (com la resta d'éssers vius) ha tingut la necessitat d'orientar-se per localitzar les seves preses de caça, els cursos d'aigua, etc. Amb els anys els nostres sistemes propis d'orientació han evolucionat des dels més bàsics (l'orientació del Sol, les estrelles, les unitats de relleu) a la construcció de brúixoles, l'elaboració de mapes i cartes de navegació (tot utilitzant els punts cardinals) fins a arribar als nostres dies on els mètodes utilitzats són més informatitzats (els GPS dissenyat pels EUA o el Galileu per l'UE).
Però aquí allò que ens interessa és la importància que tenien les aus per a la navegació abans del descobriment de la brúixola.
El meu punt de vista en aquest tema és que les naus de l'antiguitat (des de la prehistòria) duien coloms i altres aus a bord dels vaixells que anaven amollant per veure que feien. Podien sobrevolar la nau i després d'una estona emprendre el vol cap a una direcció que el timoner seguia per trobar terra. També pot ser que es tornessin a posar sobre la nau i això volia dir que no hi havia terra prop. Al cap d'uns dies tornaven a repetir l'operació.
Eren navegants aventurers que cercaven noves terres allèn el mar desconegut.