12.2.17

EXCAVACIONS POLLENTIA 1923

La tradició arqueològica a la ciutat romana de Pollentia (Alcudia, Mallorca) es remunta a la intervenció de G. Llabrés i R. Isasi en 1923. 


Els seus treballs es van perllongar amb certa regularitat fins a 1946 i van afectar a àmplies zones realitzant troballes destacables. En aquest article, es presenta el resultat de la consulta de documentació inèdita sobre aquestes intervencions. 
Això ha permès reconstruir les campanyes d'excavació, especialment les de 1942 a 1946, molt poc conegudes fins ara, i situar-les en la planta general
del jaciment, la qual cosa suposa un avanç significatiu en el coneixement topogràfic d'aquesta ciutat romana de províncies.

Les excavacions més recents realitzades pel Doctor Arribas i altres, es basen en aquests treballs.