11.3.17

L'INSTITUT, ANY 1937 (I)

INICI I APERTURA OCIAL DEL CURS 1936-1917 - MATRÍCULA OFICIAL


El dia  7 de gener de 1937 es varen iniciar les classes del curs 1936-37. amb un increment de 38 alumnes respecte a l'anterior.
Principals realitzacions:
- Separació per gènere, posant les alumnes (secció femenina).
- Establiment de cinc sales d'estudi.
- Terreny per jocs i esports a un solar buit al costat de l'institut.
- Millores diverses: pintar, mobiliari,...
- Reglament interior.
- Apertura oficial del curs el dia 25 de gener, festa de la conversió del beat Ramon Llull, amb missa a Sant Francesc i Acte Inaugural aen el saló d'actes del centre. 


Quant a matrícula observam:
- Un petit increment respecte al curs anterior (38 alumnes) i un major increment respecte al curs 1934-35 (106 alumnes).
- Matrícula homes: 743 
- Matrícula dones 296
- Es realitza la separació per gènere.