11.3.17

L'INSTITUT, ANY 1936 (IV)

QUAN REBÉ EL NOM DE "RAMON LLULL"


Acords presos en la reunió del claustre de dia 23 de desembre de 1936 a l'Institut.
Com a principals decisions poden llegir l'establiment de la denominació de Institut "Ramon Llull" pel centre, que la reanudació de les classes seria el dia 7 de gener de 1937 i que l'acte inaugural del curs seria el dia 25 de gener per fer-lo coincidir amb la commemoració de la conversió del Beat Ramon Llull.