10.3.17

L'INSTITUT, ANY 1936 (III)

 
El nou director de l'Institut, Bartomeu Bosch i Sansó, com a Inspector d'Ensenyament secundari executa la labor següent:

1. Separació de sexes a tots els centres públics i privats
2. Concurs per contratar nous professors que substitueixin els desaparaguts (fuïts, detinguts, apartats de la docència)
3. Elaboració cens escolar
4. Recobrament de la càtedra de religió
5. Instauració de la càtedra de Llengua italiana
6. Creació d'una oficina d'informació escolar