12.3.17

L'INSTITUT, ANY 1937 (III)

 
Claustre 1882

Em aquest document podem comparar el personal de l'institut amb el que hi havia a la relació anterior.
També és interessant comprovar els professors que hi figuren i que encara hi eren quan vaig estudiar en aquest centre:
- Antonio Oleza de Letras
- José Morell de Matemáticas 
- Jaime Serra de Física/Química
Entre el personal no docent: Antonio Oñate i Antonio Simonet, porters.
Aquí també hi figuren els detinguts, absents i no aptes.