4.10.16

ASSENTAMENTS I HABITATGE

Els poblats talaiòtics són conjunts d'edificis envoltats de murada. Les murades són essencials i tenen forma oval o circular. Estan construïdes mitjançant pedres ciclòpies i tenen portes amb llinda. La seva funció és principalment defensiva però també de prestigi de la comunitat o de separació comunal.

A Mallorca potser va arribar a haver-hi més de 250 poblats d'unes dues-centes persones a cada un, amb un total que dóna una població de 50.000 habitants.La distància entre poblats és entre 2,5 i 3 km. (trenta minuts a peu), excepte la zona del sud que estan més allunyats. Els poblats estan repartits per tota Mallorca i es localitzen a llocs per davall d'una altura de 500 m. La superfície que ocupen va dels 1300 m² fins als 12000 m². Les edificacions interiors són atapeïdes i els poblats inclouen intramurs algun element de torre (talaiot) o santuari.

Hi ha habitatges que consten d'una sola estança quadrangular amb una columna central en forma cònica invertida. A vegades tenen escalons adossats a la paret.

També hi ha cabanes circulars de 15 m² a 35 m². Les més grosses poden tenir separacions fetes de muret. Els murs són aixecats amb pedres mitjanes i unides en sec. Els sostres són fets de troncs, branques i fang, sostinguts amb una o més columnes. Algunes llars fins i tot tenen cisterna interior i alguns mobles de pedra o fusta.