8.12.16

ENIGMA SOBRE ELS PRIMERS POBLADORS

Aquí presentan un estudi acurat sobre els primers assentaments humans a les Balears. Sobre aquest tema encara existeixen nombroses dificultats de concreció. 
Segurament els primers visitants a les illes no es quedaren. Vengueren per caçar o per descobrir que se'n podien emportar. 
Degueren passar milers d'anys d'aquesta manera fins que uns visitants es quedaren i crearen una colònia. Després en vengueren més i més i les illes es varen poblar. Es construiren cabanes i poblats i els pobladors es repartiren per tots els territoris insulars.
Aquest estudi pretén aclarir en bona part aquest enigma: