20.1.17

TÀNGER, LA CARA I LA CREU

Tànger és una ciutat de contrasts situada en el nord d’Àfrica. Cosmopolita i europea, a la vegada manté costums ancestrals per respecte als avantpassats; però la seva trajectòria d’aventura i negoci l’han transformat en tolerant i pràctica. Circulen molts diners a Tànger i per això, com a l'altra cara de la moneda, s’hi veu molta misèria. Molts homes, dones i nins damanen almoina pel  carrer i els menys pobres ofereixen la seva mercaderia al viatger.El joves sense feina se reuneixen en petits grups pel passeig marítim on parlen de somnis de prosperitat. No pensen en res més que partir cap a Europa.

 
Els nins més pobres demanen als vianants per poder menjar i, per a aguantar la fam, inhalen pega de visc, untada en un pedaç o mocador de tela. Fa pena.
Els de més al sud, negres com el carbó, de dia s’amaguen de la policia, a hostals de la Medina i sols surten per la nit com els cargols, a veure’s, comprar i negociar el pas de l’estret. Els demanen uns milers d'euros per viatge.