25.2.17

TEORIA DEL DING-DONG

Ampliació de la Teoria Ding-Dong sobre la parla humana

La conversa - Camille Pissarro, 1892

Un recent estudi sobre la iconicidad tant dels gestos com de les vocalitzacions com a possibles orígens del llenguatge suggereix que pot existir alguna cosa semblat al concepte de simbolisme fonètic. En l'estudi dut a terme per Perlman, Dale i Lupyan, es va demanar als participants que creessin vocables per 18 significats diferents (com a aspre, petit, ràpid, etc.). A continuació els participants comunicaven aquests sons a un company que havia d'endevinar el significat de la “paraula/so.” Van descobrir que per mitjà de la repetició dels parells vocable-significat els participants eren capaços d'interpretar els sons de les vocalitzacions ràpida i fàcilment. Posteriorment els investigadors van reproduir enregistraments dels vocables a altres persones no presents en la sessió de generació de sons i aquí també van descobrir que un percentatge més alt de participants del que caldria esperar com a producte de la casualitat (36% d'encerts) eren capaços d'interpretar els significats dels vocables.