24.3.17

DE L'EDUCACIÓ


Estant a Sant Jordi els meus pares i germanet Joan, durant el curs 1957/1958 vaig continuar a l’Institut fent segon curs de batxillerat. El resultat fou bastant regular, encara que vaig superar el curs...

En canvi el curs 1958/59 va esser molt diferent, amb coses bones i coses dolentes.
Sigui perquè m’enyoraven o per causa que desconec, el meu pare va decidir que quedaria amb ells a Sant Jordi i estudiaria per lliure, cosa que aleshores feien molts estudiants.
Això representava perdre el contacte amb els companys de l’Institut i amb els del barri, aspecte que em sabia greu.
Quant als resultats del canvi ara veig que, encara que no vaig superar el curs, fou positiu pel meu creixement com a persona: fou profitós i diferent.
Per una banda vaig experimentar allò que avui s’anomena “any sabàtic”.
Això, quan un té entre els dotze i els tretze anys, és un veritable luxe. Cap problema dels típics de la pubertat.
J. J. Rousseau
Actualment, pels meus estudis posteriors, sé que era com experimentar en viu les teories de l’educació natural de Jean J. Rousseau: aprendre en llibertat de la naturalesa.
Allò que es diu aprendre dels llibres, poc. Encara que he de dir que, sense saber com ni perquè, vaig entendre que unes paraules tenen l’accent sobre una síl·laba o altres sobre una altra. Fou un altre descobriment natural.
A partir d’això vaig millorar la meva ortografia normativa.
Al marge del no-estudi, vaig llegir bastant i, sobretot, vaig recórrer tots els matisos de verd dels diferents indrets del l’entorn del poble.