13.12.17

KIRA, LA CUSSA MOLOSA

Kira era una cussa de Molòssia que de jove havia estat guardiana del ramat d’ovelles del pastor Hècuba, però era baralladissa i l’amo la va vendre a un mercader d’animals d’Epir que la va subhastar coma cussa de brega.

El comprador la va preparar per a la lluita de cans i Kira, que era alta, forta i valenta, guanyava totes les pugnes. Per aquest motiu va esser venuda a un negociant de gladiadors de Roma que també preparava cans pels jocs de  l’amfiteatre de la capital romana. 


A Roma va esser preparada per a lluitar contra bous, lleons i altres feres en el circ.

Cada poc temps canviaven d’animals i Kira fou venuda a un mercader com a guardiana de les mercaderies que transportaven amb vaixell. D’aquesta manera va fer viatges de Roma a altres ports de la Mediterrània. En esser tan bona lluitadora va quedar al port de Gènova on lluitava en les bregues de cans que s’organitzaven en el port.Al poc temps, va quedar embarassada i va tenir cinc quissons. Era molt gelosa i no deixava que ningú s’apropàs. Va alletar els cussos i ben aviat començaren a caminar i córrer pel magatzem. El propietari ja s’havia cuidat que el pare fos de raça i els gossets eren molosos cent per cent.

Els fills de Kira, dos mascles i tres femelles es posaren a la venda en el mercat del port de Gènova.